Tado Tagalog Quotes – “Tado” Jimenez Quotes
Posted by

Tado Tagalog Quotes – “Tado” Jimenez Quotes

Tado Tagalog Quotes – “Tado” Jimenez Quotes “Kung moral values ang iyong hanap, fairytales ang basahin mo. Kung naghahanap ka ng aral, basahin mo textbooks, encyclopedia. Kung gusto mong may matutunan, dictionary na lang. Kung gusto mo heartbraking, kay joe d mango. At kung gusto mo ay basta masaya lang , wag ka na lang […]