Pagibig Quotes – Collections Online
Posted by

Pagibig Quotes – Collections Online

Pagibig Quotes – Tagalog Quotes Collections Online Ang PAGIBIG parang sandata lang din na ginagamit mong pang sangga para manatili kang buhay sa gitna ng gera-at ito din ang maaaring makapatay sayo kapag itinutok mo ito mismo sa sarili mo. “Ang pagalala sa PAGIBIG ay parang pagsasabi ng pagmamahal kung saan hindi mo ito nakikita. […]