08 Signs na may Crush siya sa’yo
Posted by

08 Signs na may Crush siya sa’yo

08 Signs na may Crush siya sa’yo Ang pagkakaroon ng crush ay nagsisimula kapag lagi mo siyang nakakasama at nakikita. Minsan mafo-fall ka na lang na hindi mo alam ang dahilan. Ang crush panandalian lamang ‘yan – panandaliang interests mo sa kanya, wag agad-agad magpapadala sa bugso ng damdamin, intayin mo munang magkagusto rin siya […]

To do Before getting into Relationship
Posted by

To do Before getting into Relationship

Introduction to your friends Have you introduced your prospective boo to your friends? This is an important step to take before defining your relationship. Your significant other will play a big role in your life much like your closest friends. You have to see if they all mend well together. This way you will know […]