Don’t let the pain of one season destroy the joy of all the rest. Don’t judge life by one difficult season. Persevere through the difficult patches and better times are sure to come some time Aspire to Inspire Before You Expire! Live Simply. Love Generously. Care Deeply. Speak Kindly. Leave the Rest to God.

Live Simply. Love Generously. Life Quotes.

1. Hindi dahil sa hindi mo naiintindihan ang isang bagay ay kasinungalingan na ito. At hindi lahat ng kaya mong intindihin ay katotohanan.

Live Simply. Love Generously. Life Quotes.

2. Obligasyon kong maglayag, karapatan kong pumunta sa kung saan ko gusto, responsibilidad ko ang buhay ko.

Live Simply. Love Generously. Life Quotes.

3. Sabi nila, sa kahit ano raw problema, isang tao lang ang makakatulong sa’yo – ang sarili mo. Tama sila. Isinuplong ako ng sarili ko. Kaya siguro namigay ng konsyensya ang Diyos, alam niyang hindi sa lahat ng oras e gumagana ang utak ng tao.

Live Simply. Love Generously. Life Quotes.

4. Mas mabuting mabigo sa paggawa ng isang bagay kesa magtagumpay sa
paggawa ng wala.

Live Simply. Love Generously. Life Quotes.

5. Walang mangyayari sa buhay natin kung papairalin ang hiya at takot sa paggawa ng mga bagay na kaya naman nating gawin.

Live Simply. Love Generously. Life Quotes.

6. Unahing hanapin ang PARAAN huwag ang DAHILAN.