Pagiging Masipag: Isang Dahilan Kung Bakit Ka Na-pupuri
Posted by

Pagiging Masipag: Isang Dahilan Kung Bakit Ka Na-pupuri

Pagiging Masipag: Isang Dahilan Kung Bakit Ka Na-pupuri Sino ba naman ang hindi pupurihin kung masipag ka? Pwera nalang kung masipag ka sa illegal na bagay. Hindi maganda yun. Lahat naman tayo, lalo na ang mga magulang natin gusto ng masipag na tao lalo na sa bahay. Masipag sa gawain, sa paglilinis, at sa pag-aasikaso […]

TOP 10 POSITIVE QUOTES
Posted by

TOP 10 POSITIVE QUOTES

“TOP 10 POSITIVE QUOTES” “Enjoy” “Love yourself. It is important to stay positive because beauty comes from the inside out.” “Live life to the fullest, and focus on the positive.Live life to the fullest, and focus on the positive.” “Your positive action combined with positive thinking results in success.” “Once you replace negative thoughts with […]