Make your Long Distance Relationship Work!
Posted by

Make your Long Distance Relationship Work!

Staying in contact – communication is important in any relationship. Staying in contact constantly and regularly will help keep the relationship stable and growing. Whether talking on the phone or sending a quick text, it is always good to keep in touch with your partner as often as you can. Skype, Face time, oovoo, or […]

“Top 10 Long Distance Relationship Guide”
Posted by

“Top 10 Long Distance Relationship Guide”

Ang pagkakalayo ninyong magpartner ay hindi nangangahulugag iiwan kana niya. Maaring isa ito sa pamamaraan niya upang tuparin ang inyong mga pangako sa isa’t isa ang pangarap ninyong mabigyan magandang buhay ang kanyang magiging pamilya. At higit sa lahat mapaghandaan ang pagkakaroon ng masayang pamilya kasama ka ?. Narito ang ilang guide kung paano mas […]