paano ako magmamahal ng iba kung sa puso ko ikaw lang talaga