The wind is breezing. Every house has colorful decorations and lights. The carols can be hear everywhere! Christmas is near! That’s why compiled the Best Christmas quotes for you.

 

 

Christmas, Christmas Qoutes, Christmas means more

  1. “Maybe Christmas, he thought, doesn’t come from a store. Maybe Christmas . . . perhaps . . .means a little bit more!”– Theodor Seuss Geisel, How the Grinch Stole Christmas

Ang pasko ay hindi lang panahon ng mga sandamak mak na regalo kundi itoy nangangahulugan ng mas importanteng bagay; ang pag mamahalan at pag alaala sa kapanganakan ng ating kapatid na si HesuKristo.

  1. “My idea of Christmas, whether old-fashioned or modern, is very simple: loving others. Come to think of it, why do we have to wait for Christmas to do that?” Bob Hope

Kapag Pasko lahat ay nagiging mapagbigay, mapagmahal at masaya, bakit pa nga ba natin iintayin ang pasko upang gawin ang mga ito? Itanim natin sa ating mga puso ang presensya ng Pasko upang buong taon ay masaya at nagmamahala tayo.

  1. “I will honour Christmas in my heart, and try to keep it all the year.” – Charles Dickens

Ang pasko ay pagmamahalan, pagbibigayan at kapayapaan. Ngunit ang pasko ay hindi panahon, hindi rin ito araw, ito ay presensya, presensya na maari nating panatiliin buong taon. Upang ang buong taon, ay taon ng pagmamahalan, pagbibigayan at kapayapaan.

 

 

Love, gift, giver

 

  1.  “Love the giver more than the gift.”– Brigham Young

Sa panahon ngayon na material na bagay na ang umiiral sa mundo tingnan natin ang kahalagahan ng ibang bagay, huwag nating pakapahalagahan ang regalo bagkus ay mahalin at pahalagahann ay ang taong nagbigay nito. Hindi sukatan ang ganda ng regalo, hindi rin sukatan ang presyo nito, ang sukatan ay ang pag alala nya sayo na mabigyan ka ng mumunting regalo ngayong Pasko.

  1. “Peace on earth will come to stay, When we live Christmas every day.”– Helen Steiner Rice

Napapansin natin na sa araw ng Pasko walang krimen na makikita sa TV, sa buong barangay ay walang away at lahat ay nagkakasundo dahil lahat ay masaya at nagsasama bawat pamilya. Kung araw araw ay pasko kapayapaan at pag-ibig ang maghahari sa mundo

  1. “At Christmas, all roads lead home.”– Marjorie Holmes

Tuwing Pasko lahat ng mga tao ay umuwi sa kani-kanilang tahanan upang makasama ang mga minamahal, walang daan na papuntang trabaho, walang daan na papunta sa kung saan, kundi daan lamang patungo sa tahanang masayang pamilya ang madaratnan.

 

 

Fire, Hospitality, Fire of Hospitality

 

  1. “Christmas is the season for kindling the fire of hospitality.”— Washington Irving

Tuwing Pasko hindi lamang kamag-anak o kakilala ang pinapakain natin sa ating tahanan, maski ang mga katutubo at mga mamamasko ay bukas para saknila ang ating tahanan. Wala tayong pinipili mayaman man o mahirap, matandaman o bata na bibigyan. Kaya’t sana. Araw araw ay pasko.

 

  1. “The best of all gifts around any Christmas tree: the presence of a happy family all wrapped up in each other.”— Burton Hills

Wala ng mas sasaya pa tuwing Pasko kapag kumpleto kayong pamilya, umuuwi si ate at kuya, Nany at Tatay mula sa trabaho. At buong pamilya ay nagsasalo salo. Higit pa ang kasiyahang ito sa ano mang regalo.

  1. “Christmas is a time when everybody wants his past forgotten and his present remembered.”– Phyllis Diller

Kinakalimutan natin an gating mga problema tuwing Pasko, stress sa trabaho at school ay isinasantabi at saya lamang ng Pasko ang nararamadaman, dahil wala ng sasaya pa sa pagluluto at paghahanda para sa buo mong pamilya.

  1. “The Magic of Christmas is not in the presents, but in Christ presence.”

Huwag natin kalilimutan ang tunay na kahulugan ng pasko, hindi ito sa regalo o sa handa sa hapag, kundi sa pag alaala sa pagmamahal ng ating  Ama sa langit sa pagbibigay nya sa atin ng ating kapatid na si HesuKristo upang tayo ay maligtas.

Maligayang Pasko sa ating lahat!!

Thank you for reading, for more interesting blogs, please visit us in pacute.com.