Signs na gusto talaga nang lalaki ang isang babae

Ang lalaki mahirap itong basahin pero madaling pakisamahan kaya di mo agad malalaman na gusto nito ang isang tao. Minsan muka silang pake pero may ibig sabihin ang mga galaw at sinasabi nito. Paano malaman ito?  Eto ang ilan sa mga sign na seryoso ang lalaki sa isang babae.


Sinasamahan nito ang babae kahit ito mag punta.

“Sinasamahan nito ang babae kahit saan ito mag punta”

 


Lagi siyang concerned sa babae at di ito pinapabayaan.

“Lagi siyang concerned sa babae at di ito pinapabayaan”

 


Siya lang pinaka magandang babae para sa kanya.

“Siya lang ang pinaka magandang babae para sa kanya”


Salamat sa pagbasa!