Move on Quotes : Ang Mata ay nasa harapan para makita ang daan hindi para iyakan ang nagdaan


Move on Quotes : Ang Mata ay nasa harapan para makita ang daan hindi para iyakan ang nagdaan

Move on Quotes : Ang Mata ay nasa harapan para makita ang daan hindi para iyakan ang nagdaan

Move on Quotes : Ang Mata ay nasa harapan para makita ang daan hindi para iyakan ang nagdaan

(Visited 31 times, 1 visits today)